Usługi wspomagające

Dom Pomocy Społecznej wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców proponuje różne formy aktywności. Mają one na celu przede wszystkim poprawienie poziomu funkcjonowania mieszkańców w sferze fizycznej, psychicznej i społecznej.

W aktywizowaniu mieszkańców dużą rolę odgrywa terapia zajęciowa. W ramach terapii zajęciowej organizowanej w naszym Domu stosuje się metody i techniki pracy z zakresu ergoterapii, arteterapii oraz socjoterapii a w ich doborze uwzględnia się indywidualne potrzeby, możliwości i zainteresowania podopiecznych. Zajęcia terapeutyczne w Domu Pomocy Społecznej prowadzone są w formie zajęć grupowych oraz indywidualnych w pracowni terapii zajęciowej. Osoby które ze względu na stan zdrowia nie mogą uczestniczyć w zajęciach grupowych w pracowni objęte są terapią przyłóżkową.

Dom dysponuje gabinetem rehabilitacyjnym gdzie mieszkańcy pod okiem rehabilitanta mogą korzystać z zabiegów z zakresu fizykoterapii i kinezyterapii. W ramach rehabilitacji prowadzone są także indywidualne ćwiczenia przyłóżkowe w pokojach mieszkańców.

Dom posiada własne miejsce kultu religijnego, w którym odprawiane są Msze Święte, podopieczni mają więc możliwość uczestniczenia w praktykach religijnych, mają zapewniony również kontakt z kapłanem.

Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców na terenie Domu organizowane są różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, wyjazdy na spotkania modlitewne oraz do zaprzyjaźnionych placówek.

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że osoby które trafiają do naszego Domu nie tylko potrzebują opieki ale i wsparcia, chcą czuć się bezpiecznie, chcą czuć się potrzebni. Dlatego co dzień dokładamy wszelkich starań, aby każda jedna osoba która do nas trafia odnalazła w naszym Domu swoje miejsce. By w atmosferze ciepła i serdeczności, w spokoju mogła godnie przeżyć jesień swojego życia.