Usługi opiekuńcze

W Naszym Domu znajduje się oddział NZOZ, który na zlecenie Domu zapewnia opiekę pielęgniarską. Podopieczni są także otoczeni opieką lekarza rodzinnego, psychiatry i psychologa, w razie potrzeby mają również zapewniony dostęp do innych lekarzy specjalistów.

Za realizację usług opiekuńczych odpowiedzialni są także opiekunowie, którzy są do całodobowej dyspozycji mieszkańców. Udzielają pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pomagają w utrzymaniu higieny osobistej oraz udzielają niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.